Nejprodávanější

naše cena CZK 230,00 (9,30 EUR)
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto smluvní podmínky (dále jen "podmínky") se řídí uživateli ("vy" nebo "vaším") užitím webové stránky www.radovanstoklasa.cz (dále jen "webová stránka") a vašeho vztahu se společnostmi Justine s.r.o. (obchodování na adrese www.radovanstoklasa.cz) se sídlem v Praze, Česká republika. Přečtěte si je pečlivě, protože ovlivňují vaše práva a povinnosti podle zákona. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nemáte přístup k webovému serveru ani jej nepoužívejte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás prosím.

1. DOHODA

• Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky.

2. POZMĚŇOVACÍ NÁVRH Vyhrazujeme si právo:

• Pravidelně aktualizujte tyto smluvní podmínky a všechny změny vám budou oznámeny prostřednictvím vhodného oznámení na webových stránkách. Je na vás, abyste tyto změny zkontrolovali. Změny se budou vztahovat na používání webové stránky poté, co jsme takovou zprávu ohlásili. Pokud nechcete přijmout nové podmínky, neměli byste pokračovat v používání webových stránek. Pokud budete nadále používat webovou stránku po datu, kdy změna vstoupí v platnost, vaše používání webových stránek naznačuje vaši souhlas s tím, abyste byli vázáni novými podmínkami. a dočasně nebo natrvalo upravovat nebo stáhovat tuto webovou stránku a materiál obsažený v (nebo jakékoli části) bez předchozího upozornění a potvrzujete, že nebudeme zodpovědní za jakoukoli změnu nebo stažení webové stránky nebo jejího obsahu.

3. REGISTRACE Zavazujete se, že:

• osobní údaje, které jste povinni poskytnout při registraci, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech; a nejste předstíráte žádnou jinou osobu ani entitu.

• Výrobky zakoupené na tomto webu jsou určeny pouze pro soukromé a domácí použití a nejsou určeny k prodeji. Bezodkladně nás informujte o všech změnách osobních údajů zasláním e-mailu našim zástupcům pro zákazníky na: e-mail: vydavatelstvi@radovanstoklasa.cz

4. SOUKROMNÁ POLITIKA

• Všechny osobní údaje považujeme za důvěrné a budou je používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

• Když nakupujete na této webové stránce, požádáme Vás o zadání osobních údajů, abychom vás mohli identifikovat, například vaše jméno, e-mailovou adresu, fakturační adresu, adresu doručení, platební kartu nebo jiné platební údaje.

5. SROVNÁVÁNÍ

• Webová stránka může být použita pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, stanovy a předpisy týkající se webové stránky a jejich použití. Souhlasíte s tím, že nebudete na webových stránkách odesílat ani přenášet:

• všechny počítačové viry nebo cokoliv jiného, ​​které jsou navrženy tak, aby zasahovaly, přerušovaly nebo narušovaly běžné pracovní postupy počítače; a jakýkoli materiál, který je hanlivý, urážlivý nebo obscénní povahy

6. ODŠKODNĚNÍ

• Souhlasíte s tím, že budete plně a bezúhonně chránit, obhajovat a držet nás a naše důstojníky, ředitele, zaměstnance a dodavatele okamžitě na vyžádání od všech nároků, ztrát, nákladů a výdajů, včetně přiměřených právních poplatků vyplývajících z jakéhokoli porušení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších závazků plynoucích z vašeho užívání této webové stránky nebo jakékoli jiné osoby, která přistupuje k webovým stránkám, pomocí vašich osobních údajů.

7. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

• Jako výhodu pro naše zákazníky může webová stránka obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo materiály, které jsou mimo naši kontrolu. Pro vaše informace nejsme zodpovědní za tyto webové stránky ani materiály, ani je nepřehlédneme ani je neschvalujeme. Nebudeme zodpovědní, ať už přímo nebo nepřímo, za praxi ochrany osobních údajů nebo za obsah těchto webových stránek ani za škody, ztráty nebo přestupky způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakoukoli takovou reklamu, produkty, materiály nebo služby dostupné na těchto externích webových stránkách nebo zdrojích.

8. OBJEDNÁVKY

• Všechny objednávky podléhají přijetí a dostupnosti. Není-li objednaný zboží k dispozici, budete o tom informováni e-mailem (nebo jiným způsobem, pokud nebyla poskytnuta žádná e-mailová adresa) a budete mít možnost buď počkat, dokud nebude položka dostupná ze skladu nebo zrušena Vaše objednávka.

• Veškeré objednávky, které zadáte, budou považovány za nabídku na nákup zboží nebo služeb od nás a máme právo kdykoli odmítnout takové nabídky. Berete na vědomí, že jakékoliv automatické potvrzení vaší objednávky, které od nás obdržíte, nebude znamenat přijetí Vaší nabídky na nákup zboží nebo služeb inzerovaných na webových stránkách. Uzavření smlouvy mezi vámi a námi se uskuteční, když (a) inkasujeme vaše kreditní, debetní nebo PayPal účet nebo (b) zboží odesíláme Vám nebo zahájíme, podle toho, co nastane později.

• Bereme veškerou přiměřenou péči, pokud je to v našich silách, abychom zachovali detaily Vaší objednávky a platby, avšak při nedbalosti z naší strany nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou byste mohli trpí, pokud třetí strana získá oprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které jste poskytli při přístupu nebo objednávání z webových stránek.

• Výrobky prodávané na webové stránce nejsou určeny k opětovnému prodeji nebo distribuci. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávky - nebo pozastavit účty, pokud se domníváme, že výrobky jsou objednány v rozporu s tímto ustanovením.

• Předpokládáte riziko, že produkty budou dodány na dodací adresu, kterou jste zadali při objednávání výrobků. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za to, že uvedete nesprávnou doručovací adresu nebo kde se nepodaří sbírat výrobky z doručovací adresy, kterou jste zadali.

9. PRÁVA ZRUŠENÍ

• Pokud jste zboží nebo služby zakoupili jako spotřebitele (tj. pro soukromé použití v rozporu s obchodním použitím), uvědomte si, že máte právo zrušit jakoukoli smlouvu s námi uzavřenou smlouvu do 7 dnů ode dne přijetí zboží nebo služeb .

• Pokud zrušíte smlouvu podle této kapitoly 9, pak: - musíte nás kontaktovat nebo kontaktovat společnosti Justine. r. o., Praha, Česká republika; - musíte si uchovat zboží nebo služby a zajistit, aby byly zboží nebo služby uchovány ve stejném stavu jako v okamžiku, kdy byly dodány, dokud nebudou zboží nebo služby buď shromážděny od nás, nebo doručeny zpět nám ; - budeme vás informovat o tom, kdy chceme zboží nebo služby shromáždit. Zboží a služby budou shromažďovány do 28 dnů od obdržení vašeho oznámení o zrušení.

• Vrácení peněz, které jste nám zaplatili, vám vrátíme do 30 dnů od obdržení oznámení o zrušení.

10. CENA A PLATBA

• Všechny uvedené ceny zahrnují DPH s aktuálními sazbami a jsou správné v okamžiku zadávání informací do systému. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit ceny bez upozornění.

• Pokud je adresa vašeho doručení v České republice, cena poštovného je podle tarifu.

• Pokud je vaše adresa dodání v zemích Evropské unie, cena poštovného je v souladu s tarifem.

• Pokud je vaše adresa dodání mimo území Evropské unie, můžete podléhat dovozním clu a daním (včetně DPH), které jsou vybírány, jakmile dodávka dosáhne cílové země. Jakékoli takové dodatečné poplatky musíte hradit vy.

• Platbu lze provést libovolnou hlavní kreditní nebo debetní kartou nebo prostřednictvím účtu PayPal. Platba bude odúčtována a zúčtována z vašeho účtu před odesláním vašeho zboží nebo poskytnutím služby.

• V nepravděpodobné situaci, kdy je cena uvedená na stránce pro pokladnu nesprávná a my to zjistíme před přijetím objednávky v souladu s článkem 9, nemusíme prodávat zboží za uvedenou cenu. Vždy se snažíme zajistit, aby ceny zboží zobrazené na našich webových stránkách byly přesné, ale občas se mohou vyskytnout skutečné chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste objednali, oznámíme to co nejdříve a dáme vám možnost znovu potvrdit objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud objednávku zrušíte a již jste zaplatil za zboží, dostanete plnou náhradu.

• Potvrzujete, že kreditní, debetní nebo PayPal účet, který používáte, je váš. Všichni držitelé platebních a debetních karet podléhají ověřovací kontrole a povolení vydavateli karty. Pokud emitent platební karty odmítne nebo z jakéhokoli důvodu neopravňuje platbu, nebudeme vám vůči zodpovědní za jakékoli zpoždění nebo nedodání.

• Pro každou objednávku můžete použít pouze jeden slevový kód. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávky, do kterých přidáte do koše více než jeden diskontní kód.

• Umožňujeme používat slevové kódy striktně na podmínky, za jakých byly vydány, což mimo jiné zahrnuje podmínky týkající se vašeho způsobilosti k užívání a maximální hodnota objednávky.

• Před zadáním objednávky se obeznámte s těmito podmínkami, protože si vyhrazujeme právo odmítnout nebo zrušit objednávky, které nesplňují tyto podmínky, a to i v případě, že byla zaúčtována vaše kreditní nebo debetní karta.

11. OPRÁVNĚNÍ NÁKUPU

• Chcete-li mít nárok na nákup zboží na této webové stránce a zákonně uzavírat a uzavírat smlouvy na této webové stránce, musíte: • zaregistrovat své skutečné jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vyžádat si další podrobnosti.

12. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

• Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, databází a dalšími právy duševního vlastnictví a uznáváte, že materiál a obsah dodávaný jako součást webových stránek zůstává u nás nebo našich poskytovatelů licence.

• Můžete načíst a zobrazit obsah webových stránek na obrazovce počítače, ukládat takový obsah v elektronické podobě na disk (ale nikoli na žádném serveru nebo jiném úložném zařízení připojeném k síti) nebo vytisknout jednu kopii tohoto obsahu pro vlastní osobní, nekomerční užití, za předpokladu, že zachováte veškeré a veškeré autorské a majetkové poznámky. Nesmíte jinak reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat ani používat ke komerčním účelům žádný z materiálů nebo obsahu na webových stránkách.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

• Zatímco se budeme snažit zajistit, aby materiál zařazený na webových stránkách byl správný, seriózní a vysoce kvalitní, nemůžeme přijmout odpovědnost, pokud tomu tak není. Nebudeme zodpovědní za žádné chyby nebo opomenutí, ani za výsledky získané použitím těchto informací nebo za jakékoli technické problémy, které můžete na webových stránkách zaznamenat. Pokud budeme informováni o jakýchkoli nepřesnostech v materiálu na webových stránkách, pokusíme se to opravit co nejrychleji.

• Zejména odmítáme veškeré závazky v souvislosti s těmito skutečnostmi: - neslučitelnost webových stránek s jakýmkoli zařízením, softwarem nebo telekomunikačním spojením, - technické problémy včetně chyb nebo přerušení webových stránek, - nevhodnost, nespolehlivost nebo nepřesnost webových stránek ; a neúspěch webových stránek, aby vyhovovaly vašim požadavkům.

• V plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že nebudeme vůči Vám ani žádné třetí straně zodpovědní za žádné následné nebo náhodné škody (obě tyto podmínky zahrnují, bez omezení, čistou hospodářskou ztrátu, ztrátu zisku, ztrátu očekávaných úspor, zbytečné výdaje, ztrátu soukromí a ztrátu dat) nebo jakékoli jiné nepřímé, zvláštní nebo trestní škody, které vznikly z webové stránky nebo s ní souvisí.

14. ODSTRANĚNÍ

• Pokud se některá část smluvních podmínek bude považovat za protiprávní, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení Smluvních podmínek.

15. ODSTOUPENÍ

• odstoupení od smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoli řízení nebo následného porušení jakéhokoli ustanovení.

16. VŠEOBECNÁ DOHODA

• Tyto podmínky představují úplný základ jakékoli dohody mezi vámi a námi.

17. ČOKOLÁDA 

• Abyste co nejlépe využili své sladkosti, doporučujeme, aby byly spotřebovány do 12 týdnů od jejich obdržení. • Všechny výrobky jsou individuálně datované, aby zajistily, že produkty budou spotřebovány, pokud jsou v nejlepším stavu.

• Abychom zajistili, že naši zákazníci získají nejlepší úroveň služeb a rádi Vám dopřejeme svůj sladký zub, nabízíme komplexní pravidla pro návrat v nepravděpodobné situaci, kdy nejste 100% spokojeni s dodanými sladkostmi. Vezměte prosím na vědomí, že musí být dodržen následující postup pro vrácení zboží, a pokud tak neučiníte, nemůžeme vyměnit zboží nebo poskytnout náhradu. Uvědomte si také, že nemůžeme být zodpovědní a poskytovat náhrady / výměny za zásoby, které jsou ovlivněny okolnostmi mimo naši kontrolu. Patří sem poškození a zanedbání po přijetí zboží, uskladnění zboží v klimatických podmínkách, jako jsou extrémní teploty, které mohou ovlivnit některé položky - předměty se často slepí nebo změní vzhled mírně, ale ochutnou totéž a poškozují třetí strany. Navíc si prosím uvědomte, že v horkých letních měsících může být zboží přepravováno teplem, takže si uvědomte, že jemné kousky, jako je čokoláda, nemusí vždy vypadat tak, jak je zamýšleno, ale budou samozřejmě stále chutnat stejně dobře jako vždy.

• Pokud byste chtěli z jakéhokoli důvodu vrátit položku, dejte nám prosím do 48 hodin od obdržení objednávky jakoukoli část, která není uspokojivá. Za účelem zajištění návratu kontaktujte nás a informujte náš tým služeb zákazníkům o vašem objednávacím čísle, položce, kterou se vracíte, ao důvodech návratu.

• Poté odpovězeme jedinečným číslem autorizace pro vrácení a adresou, kterou potřebujete k odeslání položky.

• Budete muset předmět bezpečně zabalit a zahrnout: - Vaše objednávkové číslo - Číslo autorizačního vrácení - Zda je potřeba náhrada nebo vrácení peněz - Důvod, proč jste položku vrátili. - Zboží vrácené by mělo být v původním stavu a na obalu, ve kterém přišel, spolu s kopií faktury nebo obalu.

• Jakmile budou obdrženy položky, budou zkontrolovány a v případě potřeby budou vráceny zboží a poštovné. Nemůžeme vybírat náhrady za jednoduše nežádoucí zboží v důsledku toho, že zboží, které je předmětem prodeje, podléhá zkáze. Náhrady / výměny budou nabízeny pouze za chybné položky a byly jasně v době, kdy byly odeslány.

18. DÁREK S PRODUKTY PROPAGACE

• Pokud nabízíme bezplatný dárek s produktem, poskytneme pouze jeden dárek zdarma na každou transakci (bez ohledu na to, kolik výrobků je nakupováno). Dárek zdarma závisí na dostupnosti a vyhrazujeme si právo na změnu volného dárku za dar odpovídající hodnoty.

• Abychom usnadnili poskytování bezplatného dárku, může být nutné, abychom na našem webu zahrnuli bezplatný dárek v nominální hodnotě. Abyste předešli pochybnostem, nemáte právo "zakoupit" bezplatný dárek bez nákupu produktu, který je poskytován zdarma a jakýkoli pokus o "nákup" bude zrušen (bez ohledu na jakoukoli automatizovanou komunikaci, kterou obdržíte s vaší objednávkou ).

MzFhNzRjZW